Het bestuur bestaat uit 5 personen en deze hebben uit eigen geleding een voorzitter, secretaris en penningmeester benoemd.

  • Roel Geers………………………………………. Voorzitter
  • Rien van Dijke………………………..Penningmeester
  • Annette Iriks-Blanken………………………Secretaris 
  • Nico Eskes………………………………………Bestuurslid
  • Henk van der Boog…………………………Bestuurslid