De Plusbus is nu zelfstandig geworden met een eigen bestuur.

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester