Geschiedenis

Gedreven door een behoefte van vele inwoners van Steenbergen is er ruim 30 jaar  geleden het initiatief genomen tot de oprichting van de plusbus. In de loop van de jaren is dit met ondersteuning van de Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen (SWOS) en vele vrijwilligers uitgegroeid tot een professionele organisatie die niet meer weg te denken is uit de Gemeente Steenbergen.

Heden

De PLUSBUS biedt aangepast vervoer, van deur tot deur, voor ouderen of mensen met voor ouderen (55+) of mensen met een (tijdelijke) beperking in Steenbergen.  Hierdoor zijn wij een belangrijke rol in het bereikbaar maken van activiteiten en het sociale netwerk van ouderen in de kernen van Steenbergen.

De Bus

De 2 bussen zijn voorzien van een lift en aanpassingen om een rolstoel vast te kunnen zetten.

Waar rijdt de PLUSBUS?

De PLUSBUS rijdt tussen alle kernen van de gemeente Steenbergen.