Plusbus rijdt niet tot 28 april

In vervolg op de afgekondigde overheidsmaatregelen gaat ook de PLUSBUS niet rijden tot 28 april. Wij zullen 27 april besluiten of we daarna kunnen gaan rijden.
We volgen deze overheidsmaatregelen voor de veiligheid van onze chauffeurs en onze klanten, wij kunnen immers niet de vereiste 1,5 meter afstand hanteren bij het vervoeren van onze doelgroep.
Om onze doelgroep zoveel mogelijk helpen zullen we de komende weken op verzoek van en in nauwe samenwerking met WijZijn gaan rijden uitsluitend om de bezorging van boodschappen voor onze doelgroep te verzorgen.

Tot zover.

Als er vragen zijn over het bovenstaande persbericht kunt u zich richten tot Roel Geers op telefoon nummer  06 51357826

Plusbus rijdt niet t/m 5 april

Na rijp beraad heeft het bestuur van de Stichting PLUSBUS besloten om ook de komende 2 weken niet te rijden.

We nemen dit besluit vooral voor de veiligheid van onze passagiers en van onze vrijwilligers die zelf ook tot de risicovolle groep behoren. Het is immers onmogelijk om de 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.

We beseffen dat we juist onze doelgroep met dit besluit treffen; wij zijn er immers om onze doelgroep achter de Geraniums weg te halen. 

Op 3 april gaat het bestuur bezien of dit besluit moet worden gecontinueerd.

Met vragen kan men terecht bij de voorzitter van de Stichting PLUSBUS de heer Roel Geers op telefoonnummer 0651357826.

Extra vervoer

Bij te grote drukte hebben wij de beschikking over een extra auto die tijdelijk ingezet kan worden.
( Zie bijgaande foto )

Hiermee is de Plusbus weer een stap verder om zoveel mogelijk ouderen te vervoeren, die dit nodig hebben.

PLUSBUS Steenbergen als goed doel!

12 juli 2019

Van de voorzitter…

PLUSBUS Steenbergen als goed doel!

De laatste maanden heeft de stichting Plusbus Steenbergen een blije penningmeester; er komen hele leuke bedragen binnen. Jaarlijkse vaste inkomsten zijn de subsidie van de gemeente, de betalingen door de passagiers en de sponsoractie waarbij chauffeurs, centralisten, bestuursleden en overige vrijwilligers bij elke voordeur in de gemeente Steenbergen aanbellen. Daarnaast zijn er ook nog de bijdragen van de sponsors die op de bussen vermeld staan. Al deze inkomsten zorgen er voor dat onze verzelfstandigde stichting, ondanks dat de uitgaven er niet om liegen, een sluitende begroting kent.

Kostenposten zijn de bussen met rolstoellift die regelmatig moeten worden vervangen, maar die ook goed onderhouden moeten worden. Om de bussen te laten rijden, zijn er veel dingen nodig. Denk daarbij aan huisvesting voor de centrale waar de telefoontjes binnen komen met een PC, internet, telefoonabonnement, verzekeringen en niet te vergeten het wekelijks noodzakelijke tanken.

Deze week mocht ik in café “het Hoofdkantoor” uit handen van Peter  Manders, voorzitter van toerrijdersvereniging “De Fatuur” uit de opbrengst van de Koos Moerenhout Classic, een check van € 750 in ontvangst nemen.

Volgende week loopt Harry Vlamings, een trouwe sponsor, weer de Nijmeegse vierdaagse waarbij hij zich laat sponsoren voor goede doelen. Naast de PLUSBUS is zijn keuze dit jaar gevallen op theatergroep Cameleon enzwembad Aqua Dintel.

Wil je Harry helpen en daarmee zijn 3 goede doelensteunen,dan kun je een bijdrage storten op de bankrekening vanRotary Steenbergen NL 51 RABO 0118835971.

Voor de PLUSBUS betekent dit allemaal dat de groep vrijwilligers een gezonde financiële basis heeft om tot in lengte van jaren ouderen, 55-plussers en beperkt mobiele mensen binnen de gemeenteSteenbergen van deur tot deur te vervoeren.

Ik vind dit fantastisch passen binnen de slogan “voor en door Steenbergen”.

Met vriendelijke groet,

Voorzitter Adri

Een leuke hulpaktie van de Plusbus

Op Hemelvaartsdag reden er in Steenbergen oude auto’s, trekkers, waaronder ook een oude Jan Plezier.
Leuk om naar te kijken en geweldig voor een groep ouderen vanuit Onze Stede om mee te rijden. 
Maar hoe stap je in ……. de trap was te hoog en veel te stijl !! !!

En dan is er de PLUSBUS met dé oplossing:
– De lift op de juiste hoogte ingesteld en de wagens “kont aan kont” gezet
– De mensen stapten in door de zijdeur van de Plusbus en wandelden rust over de noodbrug de Jan Plezier in.

Met veel plezier hebben we hieraan meegewerkt en met de mooiste beloning die er is: 
de positieve reacties van de reizigers

Zo blijkt maar weer …… de PLUSBUS is in Steenbergen op de vreemdste manieren gewoon onmisbaar !!!

Donateursactie PLUSbus

Zoals u van ons gewent bent komen wij ook dit jaar bij u aan de deur voor een vrijwillige bijdrage voor de PLUSBUS.

De PLUSBUS draait volledig met en door onbetaalde vrijwilligers en voor de noodzakelijk kosten hebben wij uw bijdrage hard nodig.

Bij een goede 2019 collecte zullen wij vermoedelijk dit jaar nog onze oudste Plusbus vervangen voor een nieuwe.

De komende weken collecteren wij iedere avond tussen ongeveer 18:00 en 20:00 in de kernen van onze Gemeente en bij diverse appartementen-groepen komen wij overdag bij u langs. Zowel Kruisland, Dinteloord, De Heen, Nieuw Vossemeer als Steenbergen zullen we bezoeken en we proberen niemand over te slaan.                                                                                                                   

Mochten wij u toch nog gemist hebben en u wilt vanzelfsprekend toch nog iets bijdragen dan kunt u altijd nog iets overmaken op
NL35 RABO 0335 4009 81t.n.v. St. PLUSBUS Steenbergen.